odloučené prac. Jubilejní park
ZŠ Václavské nám., Znojmo
 
Facebook
Václavské nám. 8, Znojmo     Tel. 739 389 031, 515 224 758

Aktuality

ZÁPIS DO 1. TŘÍD pro šk. rok 2018/2019

na ZŠ, Znojmo, Václavské nám. 8 i na odlouč. pracovišti Jubilejní park 23
TERMÍN ZÁPISU: 7. DUBNA 2018 V DOBĚ OD 8:00 DO 11:00 HODIN

K zápisu se dostaví:
• Všechny předškolní děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012
• Děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad povinné školní docházky
• Děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky

U zápisu je nutno předložit rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů. V případě, že se trvalý pobyt dítěte neshoduje s trvalým pobytem rodiče, předloží rodiče potvrzení o trvalém pobytu dítěte. Bližší informace rodiče získají přímo na ředitelství základní školy.

Škola trochu jinak aneb ahoj „páťáci!“

Ve středu, 17. 1. 2018, si naší školu mohli trochu netradičně osahat budoucí „šesťáci“. V sedmi dílničkách se jim věnovali naši vyučující. Prohlídka školy tak byla zajímavější a malé dárečky, mezi nimi i vlastnoručně vyrobené, byly příjemným bonusem...

Václavské vánočnění

Gratulujeme, body načteme, diplomy jsou napsané, ceny nakoupené :-)

Výsledky

Do Mikuláše za betlémy

Jaký je rozdíl mezi Betlémem a betlémem? To už nyní vědí žáci, kteří se 21. 12. 2017 vypravili do znojemského Mikulášského kostela na edukační program věnovaný historii Vánoc. Děti ze tříd 6. A, 7. B, 9. A a 9. B si vyposlechly příběh o narození Ježíška, staly se svědky vánoční hry...

Advent pod taktovkou společenského kroužku

V době, kdy už se všichni těší na Vánoce, žáci a učitelé společenského kroužku naší školy nezaháleli. Jako každým rokem si připravili pásmo vánočních písní i mluveného slova, aby tak čekání na Ježíška zpříjemnili malým i velkým...

Tvořivé Vánoce

V předvánočním týdnu, plného očekávání na Vánoce, se žáci 3. třídy zúčastnili edukačního programu „Tvořivé vánoce“. S naší Eliškou si povídali o vánočních zvycích, narození Ježíška a o historii zdobení prvního vánočního stromečku u nás. Na závěr si vyrobili svůj malý originální stromeček.

Předvánoční výlet 4. třídy do VIDA parku Brno

Ve čtvrtek 14. 12. 2017 jsme se společně vypravili na výlet do Brna. Byl za odměnu. Paní učitelky nás chválí za zlepšené chování. Vypravili jsme se do VIDA parku Brno a potom na adventní trhy.

Vánoční plavání

Vánoční plavání – už se neutopíme.
Díky, trenéři!
Šťastný nový rok.

Adventní zpívání

12. prosince v dopoledních hodinách se Masarykovo náměstí ve Znojmě rozeznělo zpěvem žáků ZŠ Znojmo, Václavské náměstí. Jejich Společenský kroužek pod vedením pana učitele Michala Grosse a paní učitelky Ireny Závacké předvedl na podiu pásmo sestavené z vánočních básní a písní...

Vánoční tvoření

Jak si zpříjemnit svátky Vánoc, jaké jsou vánoční tradice, jak se staví papírový Betlém nebo jen tak si zkusit vyrobit vánoční rekvizitku či figurku. To vše jsme se dozvěděli, zhlédli a vyzkoušeli si s naší V. třídou ZŠ Václavské náměstí v Domě umění na Masarykově náměstí ve Znojmě.

Čertíci a Andílci

Žáci 2. stupně ZŠ Václavské náměstí připravili krásný den Sv. Mikuláše pro mladší děti z 1. stupně. Děti zpívaly a tancovaly. Prvňáčkům donesl Mikuláš kromě sladkostí také slabikáře a pár "hříšníků" přísahalo na pekelnou knihu, že se příští rok polepší. Nakonec si čerti nikoho neodnesli...

Florbal listopad 2017

Nejlepší sportovec roku opět načítá body! Minimální zájem žáků 8. a 9. ročníků nahrazuje zapálení pro hru žáků mladších! Páťáci se nebojí ničeho! Podívejte se sami, kolik urputnosti, zájmu, nadšení, ale také techniky se v těchto nadšencích skrývá :-)
Dobře vy, sportovci :-)

Kategorie starší 8. a 9. ročník
1. místo: Hloušek Petr, Herák Alex, Klimek Dominik, Drozd Lukáš

Kategorie mladší 5. až 7. ročník
1. místo: Danis Sebastian, Biháry Robin, Tullia Pavel, Lakatoš Giovani
2. místo: Lukeš Pavel, Smutný Radek, Ryšánek Dominik, Meister Jindřich
3. místo: Plšková Erika, Vidová Jana, Kučera Lukáš, Vodák Ladislav

Vítězům gratulujeme a načítáme další body do Nejlepšího sportovce roku!!! Čeká nás Václavské vánočnění – Vánoční laťka a Běh školou.

Stolní tenis, okresní kolo ZŠ, Znojmo 18. 10. 2017

Pořadatel – ZŠ a ŠSK Znojmo, Václavské nám. 8 – Mgr. Tamara Bulantová
Účast:
7 škol – Gymnázium K. Polesného, ZŠ Blížkovice, ZŠ Mládeže, ZŠ Prosiměřice, ZŠ nám. Republiky, ZŠ Šatov a ZŠ Václavské nám.

Celkem 17 týmů:
D III -1, D IV – 3, CH III – 5 a CH IV – 8, celkem cca 60 závodníků

Výsledky:
D III 1. ZŠ Mládeže

D IV
1. ZŠ nám. Republiky postup
2. ZŠ Mládeže
3. ZŠ Šatov

CH III
1. ZŠ Mládeže
2. ZŠ nám. Republiky
3. ZŠ Prosiměřice

CH IV
1. Gymnázium K. Polesného postup
2. ZŠ Prosiměřice
3. ZŠ Václavské nám.

První návštěva muzea a knihovny

Žáci první třídy se vydali poprvé do muzea a knihovny. Muzeem nás provázela zvědavá moucha a my jsme měli za úkol zjistit, jaký je její úkol ve světě. Přitom jsme se seznámili s jihomoravským muzeem, jeho stálými expozicemi, ale také základními pravidly chování v muzeu...

Den bez aut

Prvňáčci se účastnili akce s názvem „Den bez aut“ - první akce, která probíhala mimo budovu školy. Na náměstí jsme si poslechli hudební vystoupení, při kterém jsme si zatancovali a zazpívali. Dále jsme si vyzkoušeli různé soutěže, nechali si podepsat znojemské sportovce...

Pasování

Výlet 6.B

Podzim nemusí být jenom o školních povinnostech. Je to také o užití si zábavy, nadechnutí se, odlehčení pracovního nasazení a ochutnání něčeho nového. My jsme si udělali výlet na Dračí lodě. A bylo na co koukat. A bylo nám fajn...

Tak se kreslí v 6.B

To si vám takhle vpadnu do hodiny výtvarné výchovy a…žasnu!!! Jak úžasně se dá využít prostor, jak se žáci dají zaměstnat!!! Každý má před sebou velký formát papíru a soustředěně se snaží co nejvěrněji překreslit danou předlohu. A že se jim to daří!!!

Stolní tenis

Dnes, 10. 10. 2017, proběhlo na naší škole školní kolo ve stolním tenise, neboli ,,pinčesu“ :-) Každým rokem je, bohužel, zájem dětí menší a menší. Ale bojovníci ještě mezi námi jsou. Na okresním kole nás zastoupí ti nejlepší: Alex Herák, Michal Herák, Petr Hloušek, Darek Vaníček...

Plavu si ani nevím jak

Povinná výuka plavání? Žádný problém!!! Jsme už ve vodě jako doma. A jsme v pohodě!!! Koukněte na nás :-) 3. a 4. třída ZŠ Václavské nám.

Edukační program - Středověk

Ve středu 4. října se žáci 3. ročníku zúčastnili edukačního programu Expedice středověku. Dostali se od 5. století, do doby příchodu Cyrila a Metoděje až do 15. století, doby Karla IV. Žáci si vyzkoušeli středověké oblečení. Získali spoustu vědomostí např. o tom, co se jedlo, jak se psalo.

Vítání občánků

Společenský kroužek, který má na naší škole dlouholetou tradici, nezahálí ani se začátkem nového školního roku. V sobotu 23. 9. 2017 se malí zpěváci a muzikanti sešli na radnici, aby zde společně přivítali nové občánky našeho města. Pásmo básní a písniček potěšilo všechny přítomné...

Vendelíní na Dyji aneb trénink Dračích lodí

Prázdniny skončily a všem začala škola

A s ní spojené povinnosti. Žáci nově vzniklých 6. tříd si mohli prázdninové radovánky protáhnout alespoň o několik dní. Odjeli totiž se svými pedagogy do krásného prostředí Podhradí nad Dyjí do rekreační oblasti Borovina. Místo jako stvořené pro zajímavé hry, výlety a nevšední zážitky.

Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví otevírají každoročně v září brány celé řady výjimečných kulturních i stavebních památek a objektů mnoha měst a obcí po celé Evropě. Během těchto dnů je možno zdarma zhlédnout místa pro veřejnost zčásti nebo zcela nepřístupná.

Zpátky do školy!

S prvními školními dny se všem dětem vždy změní režim. Návrat ke školním povinnostem si naši sedmáci zpříjemnili sportovně - adaptačním dnem na hřišti ve Chvalovicích. Báječně si ho užili a teď vzhůru do práce!

Copyright © ZŠ Václavské náměstí, Znojmo / 2015 Vyrobil WEBdesign Znojman