odloučené prac. Jubilejní park
ZŠ Václavské nám., Znojmo
 
Facebook
Václavské nám. 8, Znojmo     Tel. 515 224 758

Aktuality

Výlet v Brně

Žáci pátého ročníku byli společně s páťáky z JP na výletě v Brně. Nejprve viděli v Planetáriu zajímavý a poutavý program Úžasné planety. Autobusem potom přejeli do Technického muzea, kde viděli spoustu zajímavých expozic a vyřádili se.

Třídní zvířátka

Žáci pátého ročníku si pořídili třídní zvířátka, která si společně vybrali v obchodě. O rybičky se vzorně starají, krmí je a čistí jim pravidelně vodu. Doufáme, že rybičky s námi co nejdéle vydrží :-)

Návštěva knihovny

Žáci pátého ročníku navštěvují pravidelně každý měsíc Znojemskou knihovnu, kde pro ně má paní knihovnice připravené vždy nějaké téma.

Karolinka kap (ut) aneb Běh do vrchu, okresní kolo


Letos nám snad poprvé nepřálo počasí. Respektive si s námi krutě zahrálo. Ráno sníh a teplota pod bodem mrazu, silný vítr, psa by ven nevyhnal…Ale platí, že vyhrávají jen nejsilnější. Několik škol vzdalo, ale závodníci, kteří dorazili, si odnesli hodnotné ceny, medaile a diplomy. Poděkování patří všem sponzorům, kteří naplnili tašky hodnotnými cenami, dík hasičům a policii...
Výsledky jednotlivých kategorií zde

Edukační programy

Žáci pátého ročníku navštěvují každoročně edukační programy Jihomoravského muzea.

Bubnování, pohádka

Edukační program Velikonoce

V pátek 7. dubna se žáci 2. ročníku v Jihomoravském muzeu ve Znojmě zúčastnili pravidelného edukačního programu, který byl, vzhledem k blížícím se svátkům jara, věnován Velikonocům. Žáci se prostřednictvím her a hledáním vajíček dozvěděli, k čemu všemu jsou nám vajíčka užitečná...

Velikonoční břízka

Jak už je každý rok tradicí, tak i letos se naši žáci z 1. stupně zúčastnili zdobení velikonoční břízky v Obrokově ulici v centru Znojma. Doufáme, že se jarní motivy kolemjdoucím líbí a přenáší na ně tu správou atmosféru Velikonoc.

Změna e-mailové adresy

Používejte, prosím, novou e-mailovou adresu: zs.vaclavske@seznam.cz
(adresa zs.vaclavske@orgman.cz v průběhu března zanikne).

První třída přivítala jaro básní

Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi? Byla zima mezi náma a teď už je za horama, hu hu hu, jaro už je tu.

S pohádkou do školy, školou do pohádky

Ahoj budoucí prvňáčkové, vítejte rodiče!
v sobotu 8. dubna od 8 hodin vás všechny přivítáme na naší škole k zápisu do první třídy. Věříme, že jste dobře připraveni a že se těšíte. Kamarádi z II. stupně na vás už několik týdnů mysleli a vyrobili všem milé dárečky. Tak se nebojte a přijďte s úsměvem.

Pohádkový karneval

Pohádkový karnevalV pátek 10. března 2017 se v tělocvičně školy sešlo mnoho bytostí z různých pohádek, konal se totiž pohádkový karneval. Žáci 1. stupně se na něj připravovali už dlouho dopředu, vyráběli výzdobu a chystali své masky. A stálo to za to.

Edukační program Cukrárna

V pátek 3. března se žáci třetí třídy naší základní školy zúčastnili edukačního programu s názvem Cukrárna. V rámci pestrého a zajímavého programu měli možnost dozvědět se spoustu nových informací o cukrářské výrobě z hlediska historie i současnosti.

Nejlepší sportovec roku - únor • Překážková dráha

Ani krátký únor nevyšel se sportováním naprázdno. Ti, kteří si věřili, se přihlásili do boje o nejrychlejší překonání poměrně náročné překážkové dráhy. Byla potřeba rychlost, síla, mrštnost, obratnost a taky taktika.
Výsledky zde

Krocení literární múzy

Letos poprvé se naši žáci zúčastnili semináře tvůrčího psaní, který pro mladé spisovatele pořádá Památník písemnictví na Moravě. A tak 1. 2. 2017 literární múza políbila Katku Venutovou, Míšu Lžičařovou a Davida Macha z 8. A i jejich starší spolužáky Kláru Machovskou a Dominika Matulu z 9. A. Své tvůrčí nadšení i výsledky mohli porovnat s žáky dalších tří škol znojemského okresu. Vyzkoušeli si hraní se slovy, psaní v týmu i vyjádření vlastních nápadů a myšlenek a poznali, že psaní může být docela zábava.

Florbal

Naše poslední plavání

Je naprosto jasně prokázáno, že pravidelná mírná pohybová aktivita přináší zlepšení zdraví a pocit osobní pohody. Významnější trvalé zdravotní výsledky pak přináší intenzivní pravidelný fyzický pohyb. Každodennost pohybu snižuje riziko hlavních příčin úmrtí spojených se sedavým způsobem života.

Každá chce být princezna…

Pro letošní zápis do 1. tříd jsme se inspirovali Ledovým královstvím. Naši žáci v rámci hodin pracovních činností vytvářejí pro své mladší budoucí spolužáky maličkosti, které potěší. Podívejte se například na výrobu čelenek pro malé princezny.

Václavské Vánočnění

Už tradičně 11. rokem žije naše škola sportem, a to v poslední den před vánočními prázdninami. Celý druhý stupeň je přímým účastníkem sportovních aktivit. Kde jinde se můžete řítit obrovskou rychlostí po školním schodišti za hlasitého povzbuzování kamarádů a pod přísným dohledem tělocvikářů se stopkami v ruce? Kde jinde změříte síly s ostatními třídami, než při VIP turnaji v přehazované se dvěma míči? A co teprve skok vysoký? Kdo z vás měl naposledy možnost zaskotačit si nad hóódně vysokou laťkou? Podívejte se na výsledky i fotodokumentaci a oceňte ty nejlepší!!!
Vánočnění ve výsledcích

Mikulášská sbírka pro opuštěná zvířátka

Mikuláš opět potěšil nejen děti, ale i opuštěné psy a kočky. V rámci mikulášské nadílky na naší škole totiž proběhla již tradiční sbírka na čtyřnohé kamarády z Městského útulku v Načeraticích. Celková částka 1106,-Kč byla věnována na nákup dobrot...

Jak se loví vánoční kapřík?

Plaveme. Plaveme každé úterý. Statečně se pereme s hloubkou, „obrovskými“ vlnami i s ne vždy teplou vodou. Plaveme rádi. A děláme pokroky. Ovšem poslední plavecký výcvik před Vánocemi jsme si náležitě užili.Bazénové hrátky slibovaly velkou zábavu...

Jak jsme cifrovali

Víte, co je cifrování? V nářečí moravského Slovácka se jedná o krášlení lidových krojů ozdobným vyšíváním nebo malováním. Ve slovenštině se pak toto slovo vykládá jako „ozdobovať, parádiť“. A tak jsme všichni šesťáci společně cifrovali v pracovních činnostech.

Řemeslo má budoucnost

Žáci devátých tříd se brzy budou rozhodovat o svém budoucím povolání a žáci osmých tříd by se nad ním měli alespoň zamyslet. Právě pro ně byla určena akce Řemeslo má budoucnost, která se konala 15. 12. 2016 na střední škole a učilišti ve Znojmě na Přímětické ulici.

Vánoční výlet na bítovský hrad

Čas adventu bývá naplněn řadou krásných setkání, sváteční výzdobou, mikulášskou nadílkou, vánočními trhy, kulturními vystoupeními a výstavami. Děti ze VI. A načerpaly 12. prosince kouzelnou atmosféru na hradě Bítově, kde pro ně byla připravena prohlídka zaměřená na vánoční tradice.

Mikuláš, Čert a Anděl na Václaváku

Přípravná třída v muzeu

Se zvědavou mouchou se děti vydaly na poznávací cestu muzeem.


Přehazovaná

Celý listopad probíhal na naší škole ve znamení přehazované. A ne ledajaké! Kdo zvládne najednou sledovat dva míče ve hře? Naši nejlepší to dokážou! Znamená to ale obrovské soustředění, kondici, zručnost a postřeh. Takže kdo si odnesl nejvíce bodů do Nejlepšího sportovce roku?Mladší
1. místo Herák A. - Kučera - Khúla
2. místo Felcan - Pigal - Drozd
3. místo Pohlodko - Klimek - Heinl. D.

Starší
1. místo Repáš - Herák M.
2. místo Hloušek - Toman
3. místo Mach – Bublík

Gratulujeme a v prosinci Václavské vánočněji :-)

Vánoční hvězdy

Už i nás se dotklo kouzlo vánoc a Advent jsme zahájili výrobou hvězd se třpytkami. A hádejte, co bylo základem? Ruličky z toaletního papíru! Naše žákyně a žáci ze 6. a 7. tříd jsou opravdu šikovní! Podívejte se sami!

Naši plaváčci

Kalokagathia, slovo vzniklé v antickém Řecku, vyjadřující ideál harmonického souladu a vyváženosti tělesné i duševní krásy a dobroty, ctnosti a statečnosti, je naplňován i na naší škole.

Ahoj páťáci!!!

Rok se s rokem sešel a my jsme na naší škole opět přivítali páťáčky z našeho odloučeného pracoviště, Jubilejního parku. Je skvělé vidět a porovnat připravenost obou prvních stupňů. Ve čtvrtek nám Jubilejka předvedla skvělé výkony ve vlastně cizím prostředí.

Stromy – jehličnaté a listnaté

V následujícím dni, a to v pátek 4. 11. 2015, se žáci 2. ročníku zúčastnili neméně hodnotného edukačního programu. Protože byl program v souladu právě probíraného učiva prvouky, byl obohacením základního učiva.

Živé houby, jedlé i jedovaté

Pod tímto názvem se uskutečnil ve čtvrtek 3. 11. 2016 edukační program pro žáky 2. ročníku. Od 31. října, v křížové chodbě minoritského kláštera, byly vystaveny čerstvé houby. Vystaveny byly houby jedlé, nejedlé i prudce jedovaté.

Podzimní tvoření

V hodinách pracovních činností v 6. a 7. třídách jsme pustili svoji fantazii na špacír. Vždyť podzim předkládá ke tvoření tolik barev, tolik materiálů. Spadané listí bylo základem i motivem pro výzdobu našich tříd i chodeb.

Pohybové hry aneb Jak zabavit Trpaslíky

Od října začal na naší škole fungovat kroužek pohybových her pro 1. stupeň. S nově nastoupivší učitelkou Katkou Bulantovou přišla nová energie. Všichni víme, jak je pohyb důležitý. A naši malí ho potřebují obzvlášť :-)
Podívejte se sami!!!

Stolní tenis na ZŠ

Dne 18.10.2016 proběhlo na naší škole další okresní kolo ve stolním tenise pro kategorii III. a IV. Letos se zúčastnilo pouze 5 škol z celého okresu !! Všichni sportovci podali výjimečné výkony a celý turnaj bylo na co se dívat. Výsledky zde

Kopaná mix

Již tradičně zahajuje naše škola projekt Nejlepší sportovec roku tímto rozšířeným sportem. Vždy absolutní nasazení, divoké střety, ale také týmová spolupráce a u některých velmi dobrá technika. Hraje se v tříčlenných týmech na dva 5ti minutové poločasy v turnaji každý s každým. A nejlepší ze všech??? Body jsou již načteny a odměny mají své majitele :-)

Kopaná mix – starší
1.místo : Švejda – Stehlík - Drmota
2.místo : Polák – Hloušek – Valenta
3.místo : Štípek – Kostka – Horník

Kopaná mix – mladší
1.místo : Herák A. – Klimek - Felcan
2.místo : Tur – Pilár - Kostka
3.místo : Bihári – Volf – Heinl S.

Přivítání malých občánků

Studený podzimní den 8.10.2016 si společenský kroužek ze ZŠ Václavské náměstí zpříjemnil další účastí na přivítání malých občánků v obřadní síni Městského úřadu ve Znojmě. Pan místostarosta Mgr. Jan Blaha s úsměvem a jemným humorem, jemu vlastním, přijal děti s rodiči mezi občany města Znojma. Ocenil také zodpovědnost, vstřícnost a dobrou náladu žáků naší školy. Odměnou za jejich snahu byla spokojenost rodičů a miminek, hřejivý pocit z dobře vykonané práce, společná fotografie s panem místostarostou a sladká tečka v podobě čokolády a teplého čaje od paní matrikářky.

Adaptační pobyt

Nově příchozí žáci 6. ročníků ZŠ Václavské náměstí začátkem září zavítali do malebné krajiny Podhradí nad Dyjí do rekreačního střediska Borovina. Škola organizuje tzv. adaptační pobyt pro děti po čtvrté a zcela zdarma a vždy se setká s obrovským úspěchem.

S Pohodáři na Borneo, Papuu a Bali

Od Pohodářů vždy očekáváme zajímavosti, poutavé vyprávění i úsměvné zážitky. Ani letos jsme nebyli zklamáni. Celý program bylo na co koukat. Páni, já bych asi mezi lidožrouty nešla! A těch nádherných míst se zvířaty ve volné přírodě! Prostě – paráda.

Vzpomínka na poslední zvonění

První týden školního roku máme zdárně za sebou. Doufáme, že i naši bývalí deváťáci vykročili do nové životní etapy tou správnou nohou. Při dalším studiu jim držíme pěsti a přejeme všem hodně štěstí a úspěchů. Na následujícím odkazu najdete vzpomínku na loučení s IX. A: Video.

Na Václavské náměstí opět přijel Svatý Václav

Začátek bývá složitý, ale když vám ho zpříjemní taková ikona jako patron České země, tak se tíha prvních kroků nese snáz. Pasování prvňáčků se na naší škole stává tradicí. Svatý Václav dorazil i letos a „uvedl do stavu žákovského“ 19 nových dětí. Každé si odnášelo odznak, pamětní list a nezapomenutelnou vzpomínku na významný den v životě každého školáka. Na tomto odkazu naleznete sestřih zachycující atmosféru pasování prvňáčků: Video.

Milí školáci, vážení rodiče, nezapomeňte !!!

Nový školní rok odstartujeme ve čtvrtek 1. září 2016.

Těšíme se na Vás :-)

Copyright © ZŠ Václavské náměstí, Znojmo / 2015 Vyrobil WEBdesign Znojman